Årsmöte 10 mars 2015

Alla medlemmar i Upplands-Bro Fotoklubb kallas till årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 kl.18:00. Plats: Dagcentralens samlingssal, adress Torget 4, Kungsängen C. Anmäl gärna att du kommer här. (Så att vi kan ordna lagom med fika för 20:-/person). 

Vi beräknar att årsmötet avslutas ca kl.18:45 och därefter hålls bildkritikträff nr.2 och alla årsmötesdeltagare är hjärtligt välkomna att delta!

Föreningens stadgar kan du läsa här

Nomineringar valberedningen tillhanda senast 23/2
Vill du nominera en medlem till föreningsstyrelsen? Kontakta valberedningens sammankallande Annie Säll senast den 23 februari via e-post eller telefon 070-733 11 14.

Uppdrag att nominera till:

5 styrelseledamöter varav en ordförande
4 styrelsesuppleanter
1 revisor
1 revisorssuppleant

1 delegat Riksfotostämman
1 ersättare Riksfotostämman

Motioner styrelsen tillhanda senast 23/2
Vill du lämna in en motion till årsmötet? Maila din motion till styrelsen senast 23/2 på info@ubfk.se

Förlängt verksamhetsår
Styrelsen föreslår att föreningens första verksamhetsår förlängs och skall inbegripa perioden 2014-11-17 till 2015-12-31. En förenklad verksamhetsberättelse samt en aktuell ekonomisk rapport kommer att mailas ut den 24/2 tillsammans med övriga handlingar till årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen genom

Hans Bergström

Ordförande

Annons