Fotoklubben ska delta med ett bildspel på årets tema. Bildspelet kan du se i trappan på biblioteket i Kungsängen den 11/9 2016 kl.13:00. Därefter följer föredrag av inbjudna gäster.

”Temat för Kulturarvsdagen 2016 är Tidens rörelser. Vi vill berätta om den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla kulturarv och kulturmiljöer. Det kan handla om allt från folkrörelser till andra gemenskaper som drivit på och format samhällets utveckling och värderingar. Bland exemplen finns kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, idrottsrörelsen, scoutrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, musik- och teaterrörelser och förstås hembygdsrörelsen som i år firar 100 år. Det kan även handla om händelser där tillfälliga rörelser eller enskilda människor med ett starkt engagemang har påverkat sin omvärld, såsom kring mänskliga rättigheter, demokratifrågor och bevarandefrågor. Starka rörelser som varit, och är, angelägna för människor i olika tider.”

Läs mer på RÅÅ:s hemsida: http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/kulturarvsdagen/

 

Annons